คอร์ด G5aug (Power) จับยังไง ฝึกคอร์ดกีต้าร์

Dark / Light

Chord : G5aug (Power)

รูปภาพคอร์ด G5aug (Power)
การจับคอร์ด G5aug (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด G5aug (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด G5aug (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด G5aug (Power) ในรูปแบบที่ 3
DetailsG5aug (3.fret) power chord's notes: G, Eb and (G). Optionally, you can play the octave (G) on string four, fret five.
The G5aug power chord is a two note interval, similar to the G5 but with an augmented fifth instead of a perfect fifth.
G5aug - G augmented fifth power chord's alternative names: Gm6, G(b6), G5+, G+5(no3), G+(no3), G(#5)(no3), Gaug(no3)
Structure-
NoteG E
Important-
Chord NameG5aug (Power)
ป้ายกำกับ: เว็บคอร์ดกีต้าร์ G5aug (Power), วิธีการจับคอร์ด G5aug (Power), ฝึกจับคอร์ด ทาบ, ฝึกคอร์ด G5aug (Power) ทาบ, ฝึกจับคอร์ด G5aug (Power)