คอร์ด G6 (Power) จับยังไง ฝึดคอร์ดง่าย ๆ

รูปแบบการจับคอร์ด G6

รูปภาพคอร์ด G6

Chord Info

Details
G6 (3.fret) power chord's notes: G and E.
The G6 power chord is a two note interval, similar to the G5 but with a major sixth instead of a perfect fifth.
G6(p) - G major sixth power chord's alternative names: GM6(p), Em3/G.
Structure
-
Note
G E
Important
-
Chord Name
G6 (G6 Power)

การจับคอร์ด G6 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด G6 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด G6 ในรูปแบบที่ 2
ตารางคอร์ดกีต้าร์ G6, การจับคอร์ดกีต้าร์ G6, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ G6, คอร์ด G6 ทั้งหมด, ฝึกจับคอร์ด G6