คอร์ด G6 (Power) จับยังไง ตารางคอร์ดกีต้าร์

Dark / Light

Chord : G6 (Power)

รูปภาพคอร์ด G6 (Power)
การจับคอร์ด G6 (Power) ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด G6 (Power) ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด G6 (Power) ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด G6 (Power) ในรูปแบบที่ 3
DetailsG6 (3.fret) power chord's notes: G and E.
The G6 power chord is a two note interval, similar to the G5 but with a major sixth instead of a perfect fifth.
G6(p) - G major sixth power chord's alternative names: GM6(p), Em3/G.
Structure-
NoteG E
Important-
Chord NameG6 (Power)
ป้ายกำกับ: การจับคอร์ดกีต้าร์ G6 (Power), ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง G6 (Power), ฝึกคอร์ด ทาบ G6 (Power), เทคนิคจับคอร์ด G6 (Power), คอร์ด G6 (Power) ทั้งหมด