คอร์ด G7 จับยังไง ฝึกคอร์ดกีต้าร์

Dark / Light

Chord : G7

รูปภาพคอร์ด G7
การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด G7 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThe strings 4(D), 3(G) and 2(B) are left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
StructureR-3-5-m7,R = G,G + major interval = B (scale degree = 3rd),B + minor interval = D (scale degree = 5th),D + minor interval = F (scale degree = minor 7th)
NoteG,B,D,G,B,F
ImportantFrequently used
Chord NameG7
คอร์ด G7 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ G7 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ G7, ฝึกคอร์ด ทาบ G7, ฝึกคอร์ดกีต้าร์ G7, วิธีจับคอร์ด G7 ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด ทาบ