คอร์ด Gadd9 จับยังไง วิธีการจับคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Gadd9

รูปภาพคอร์ด Gadd9

Chord Info

Details
The strings 5(A), 4(D) and 2(B) are left open. &
Structure
-
Note
G,A,D,A,B,G
Important
-
Chord Name
Gadd9 (Gadd9add9)

การจับคอร์ด Gadd9 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Gadd9 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Gadd9 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Gadd9 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Gadd9 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Gadd9

คอร์ดอูคูเลเล่ Gadd9คอร์ดอูคูเลเล่ Gadd9คอร์ดอูคูเลเล่ Gadd9คอร์ดอูคูเลเล่ Gadd9
จับคอร์ด Gadd9 กีต้าร์, คอร์ด Gadd9 ทั้งหมด, จับคอร์ด Gadd9 อูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด ทาบ