คอร์ด Gm/D (Slash) จับยังไง ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง

รูปแบบการจับคอร์ด Gm/D

รูปภาพคอร์ด Gm/D

Chord Info

Details
Gm/D slash chord's notes: D, Bb, D and G. You must leave out the 6th and 5th strings.
This chord is played by placing a barre on fret three with your index finger. The string 4 (D) is left open.
The Gm/D slash chord is a simple G minor chord with D as the bass note.
Structure
-
Note
D Bb G
Important
-
Chord Name
Gm/D (Gm Slash D)

การจับคอร์ด Gm/D ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Gm/D ในรูปแบบที่ 1
วิธีจับคอร์ด Gm/D , วิธีจับคอร์ด Gm/D อูคูเลเล่, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Gm/D, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, การจับคอร์ด Gm/D อูคูเลเล่