คอร์ด Gm/D (Slash) จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

Gm/Dรูปภาพคอร์ด Gm/D

การจับคอร์ด Gm/D ในรูปแบบอื่น ๆ

การจับคอร์ด Gm/D ในรูปแบบที่ 1
DetailsGm/D slash chord's notes: D, Bb, D and G. You must leave out the 6th and 5th strings.
This chord is played by placing a barre on fret three with your index finger. The string 4 (D) is left open.
The Gm/D slash chord is a simple G minor chord with D as the bass note.
Structure-
NoteD Bb G
Important-
Chord NameGm/D
ป้ายกำกับ: ฝึดคอร์ด Gm/D ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด ทาบ, จับคอร์ด Gm/D ง่าย ๆ, วิธีจับคอร์ด Gm/D ง่าย ๆ, คอร์ด Gm/D นอก