Chordsmelody.com :: เว็บไซต์รวมเนื้อร้อง และ การจับคอร์ด

สู้ไม่ได้ : Silly Fools

คอร์ดกีต้าร์+คอร์ดอูคูเลเล่+เนื้อร้อง สู้ไม่ได้ :

คอร์ดเพลง / สู้ไม่ได้ / Silly Fools

คอร์ดเพลง สู้ไม่ได้ ของ Silly Fools
คอร์ดกีต้าร์ สู้ไม่ได้ - Silly Fools

เนื้อร้องเพลง สู้ไม่ได้

เธอจะลองกับใคร ประชันกับใคร มีแต่เธอได้ที่หนึ่ง แล้วความจริงที่เป็นอย่างนี้ ที่ทำอย่างนี้ ตัวฉันเองก็เพิ่งรู้ เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะบรู๊วว.. เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะ ฉันคงจะ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น เธอจะทำอะไร เธอทำกับใคร เชิญเธอทำได้ที่อื่น ฉันก็คงจะไม่ขัดใจ ให้เธอไว้ใจ แม่ปากไวอันดับหนึ่ง เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะบรู๊วว.. เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะ ฉันคงจะ ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกัน (ถูกกัน) ที่ปากเธอใช้มันคงต้องถูกฟันออกไป (ออกไป) ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกัน (ถูกกัน) ที่ปากเธอใช้มันคงไม่ถูกกันกับฉันสักเท่าไหร่ เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะบรู๊วว.. เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะ ฉันคงจะ เธอจะทำอย่างไร ถ้าโดนเข้าไป คนที่เขานั้นเหนือกว่า ฉันก็คงจะต้องสะใจ เธอโดนเข้าไป วันนั้นเธอคงได้รู้ เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะบรู๊วว.. เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะตามเธอไม่ทัน เธอ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ พูดเร็ว ๆ ฉันคงจะ ฉันคงจะ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้ ฉันคงไม่เป็น

มิวสิควีดีโอเพลง สู้ไม่ได้ - Silly Fools

Advertisement
ป้ายกำกับ

เพลงสู้ไม่ได้ ซิลลี่ฟูล, mv เพลงสู้ไม่ได้, เพลง สู้ ไม่ ได้ mp3, ฟัง เพลง สู้ ไม่ ได้ silly fools, สู้ ไม่ ได้ เนื้อเพลง

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์