ทฤษฏีโน๊ตสากลเบื้องต้น (Theory of Melody)

home-article-thumbnails

บรรทัดห้าเส้นนั้นมีไว้สำหรับบันทึกตัวโน้ต โน้ตที่บันทึกลงบรรทัดห้าเส้นจะมีเสียงแตกต่างกันตามลา ดับขั้นของบรรทัดห้าเส้น สำหรับการบันทึกโน้ตลงบรรทัดห้าเส้น มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ การบันทึกโน้ตคาบเส้น และ การบันทึกโน้ตระหว่างเส้น... [อ่านต่อ]

ค้นหาคอร์ดเพลง และ เนื้อร้อง

เพลงไทยสากล

เพลงเพื่อชีวิต

เพลงไทยลูกทุ่ง