อาขยานล้านนา - จรัล มโนเพชร

อายุห้าสิบปี สาวหน้อยด่าบ่เจ็บใจ หกสิบปี ไอเหมือนฟานโขก เจ็บสิบปี มะโหกเต็มตัว แปดสิบปี ใคร่หัวเหมือนไห้

เนื้อเพลง: อาขยานล้านนา - จรัล มโนเพชร

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
สิบแหลมซาวแหลม บ่เท่าแหลมใบข้าว
สิบเหล้าซาวเหล้า บ่เท่าเหล้าเดือนเกี๋ยง
สิบเสียงซาวเสียง บ่เท่าเสียงแมงว้าง
สิบช้างซาวช้าง บ่เท่าช้างเอราวัณ----------อายุสิบปี อาบน้ำบ่หนาว
อายุซาวปี แอ่วสาวบ่ก้าย
สามสิบปี บ่หน่ายสงสาร
สี่สิบปี ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า----------อายุห้าสิบปี สาวหน้อยด่าบ่เจ็บใจ
หกสิบปี ไอเหมือนฟานโขก
เจ็บสิบปี มะโหกเต็มตัว
แปดสิบปี ใคร่หัวเหมือนไห้----------อายุเก้าสิบปี ไข้ก่ตายบ่ไข้ก่ตาย
จักเอาอันใดไป บ่ได้ซักอย่าง
บ่สัวะบ่วาง บ่หายหม่นเศร้า
คนบะเก่า เล่าไว้มาเมิน เลย วาง