ฝากคำถามไว้กับดาว คอร์ด รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ดเพลง ฝากคำถามไว้กับดาว ของ รัชนก ศรีโลพันธุ์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ, เรียบเรียง : ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย

อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม อยู่ยังไงเมื่อต้องผิดหวัง หลบตรงไหน เมื่อทุกเส้นทาง มีแต่ความปวดร้าว ดาวนั้นเป็นเหมือนฉันบ้างไหม เจ็บแค่ไหนก็ไม่ลืมเขา

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • CChord Guitar C
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ฝากคำถามไว้กับดาว รัชนก ศรีโลพันธุ์. And lyrics with chords guitar Dm,Gm,Am,C,Bb,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Dm GmAm DmGm AmDmค่ำคืนDmนี้ดาวยังCสวย ยังส่องBbแสงประดับCฟ้า
  แต่คืนDmนี้ใจดวงCล้า กลับอ่อนBbไหวและมืดCมน
จะเอาความเข้มDmแข็งมาจากGmไหน
  มาAmใช้ในการอดDmทน เมื่อบางGmคน      Amเขามาทิ้งDmไป------------------------หากไม่Dmรัก ไม่ทุ่มเCท คงไม่Bbเสียใจอย่างCนี้
  เกลียดความDmจริง ทุกนาCที ที่ชีBbวิตไม่เหลือใCคร
ผ่านไปจากคืนDmนี้  ก็อีกเGmช้า
  อีกAmเช้าที่ไร้ความหDmมาย  ถูกขังGmไว้       Amในโลกที่ว่างเDmปล่า------------------------
* อยากจะถามFดาว นั้นเคยรักใCครบ้างไหม
  Bbอยู่ยังไง เมื่อCต้องผิดหวัง
Fลบตรงไหน เมื่อGmทุกเส้นทาง Bbมีแต่ความปวดCร้าว
Fาวนั้นเป็นเหมือนฉัCนบ้างไหม เBbจ็บแค่ไหนก็ไCม่ลืมเขา
ช่วยตFอบคำถามฉันไGmด้ไหมดาว Amฉันต้องCทำยังDmไง
------------------------
หนักแค่Dmไหน ใจก็Cรู้ ที่แบกBbรักไปอย่างCนี้
  ทำไมDmใจ ไร้ศักดิ์Cศรี ยังคิดBbถึงคนใจCร้าย
ได้แต่ฝากคำDmถาม ไว้กับGmดาว
จากAmนี้จะเป็นอย่างDmไร
เหนื่อยเGmกินไป อยาAmกลืมทุกเรื่องDmราว
 1. (  ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :F CBb CF CBb C+Dm GmAm DmDm GmBb CDm
 1. (  ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :Gm AmDm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฝากคำถามไว้กับดาว คอร์ด รัชนก ศรีโลพันธุ์

ค่ำคืนนี้ดาวยังสวย ยังส่องแสงประดับฟ้า
แต่คืนนี้ใจดวงล้า กลับอ่อนไหวและมืดมน
จะเอาความเข้มแข็งมาจากไหน
มาใช้ในการอดทน เมื่อบางคน เขามาทิ้งไป
หากไม่รัก ไม่ทุ่มเท คงไม่เสียใจอย่างนี้
เกลียดความจริง ทุกนาที ที่ชีวิตไม่เหลือใคร
ผ่านไปจากคืนนี้ ก็อีกเช้า อีกเช้าที่ไร้ความหมาย
ถูกขังไว้ ในโลกที่ว่างเปล่า

* อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม
อยู่ยังไงเมื่อต้องผิดหวัง
หลบตรงไหน เมื่อทุกเส้นทาง มีแต่ความปวดร้าว
ดาวนั้นเป็นเหมือนฉันบ้างไหม เจ็บแค่ไหนก็ไม่ลืมเขา
ช่วยตอบคำถามฉันได้ไหมดาว ฉันต้องทำยังไง

หนักแค่ไหน ใจก็รู้ ที่แบกรักไปอย่างนี้
ทำไมใจ ไร้ศักดิ์ศรี ยังคิดถึงคนใจร้าย
ได้แต่ฝากคำถาม ไว้กับดาว จากนี้จะเป็นอย่างไร
เหนื่อยเกินไป อยากลืมทุกเรื่องราว

(*) ... (*)