ความทรงจำ คอร์ด Bird ธงไชย

คอร์ดเพลง ความทรงจำ ของ Bird ธงไชย และเนื้อร้องคำร้อง : เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, ทำนอง : โสฬส ปุณกะบุตร, เรียบเรียง : เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์, บัณฑิต แซ่โง้ว

แค่ผ่านมาพบกัน แค่หลับและฝันไป แล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือน ๆ เดิม แค่ผ่านมาพบกัน บังเอิญมาพบกัน แค่ไม่นาน แล้วก็คง ต้องจากไป

Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • Am7b5Chord Guitar Am7b5
 • B7Chord Guitar B7
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#dimChord Guitar C#dim
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • E7Chord Guitar E7
 • EbChord Guitar Eb
 • EdimChord Guitar Edim
 • EmChord Guitar Em
 • Em6Chord Guitar Em6
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • F#m7b5Chord Guitar F#m7b5
 • F7Chord Guitar F7
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
 • Gm6Chord Guitar Gm6
 • Gm7Chord Guitar Gm7
คอร์ดเพลง ความทรงจำ Bird ธงไชย. And lyrics with chords guitar Gm,GmM7,Gm7,Gm6,Cm,Dm,F,D7,Bb,Edim,Am7b5,G7,F7,Eb,G

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Gm GmM7Gm7 Gm6Cm DmF D7เธอGmรู้ใช่ไหมฉันD7มีชีวิตเพื่อGmใคร    Cm          D7     
    และGmรู้ใช่ไหมเหตุFใดจึงเป็นอย่างBbนี้
ก็CmเพราะรักเธD7อ  รักGmทั้ง  หัวFใจที่Edimมี  
ไม่เคยCmมีวันที่ดี Am7b5เมื่อเธอจากไD7
เมื่อGmความทรงจำครั้งD7หนึ่ง
กลับมาเหมือนGmเดิม    Cm          D7      
แต่งเGmติมคืนวันที่Fมันได้เคยขาดBbหาย
ที่Cmเห็นน้ำตD7า   มันGmไหลเพราะคFวามชื่นEdimใจ
  แต่ก็รู้ว่Cmาคงซึ้งใD7จได้เพียงไม่Gmนาน G7------------------------
* แค่ผ่านมาCmพบกันF7 แค่หลับและBbฝันไปEb
  แล้วทุกอCmย่างก็จะเD7ปลี่ยนเป็น เหมือน ๆ Gm เดิม   G7
แค่ผ่านมาCmพบกัน F7 บังเอิญมาBbพบกันEb  
แค่ไม่Cmนาน แล้วก็Am7b5คง   ต้องจาD7กไป
------------------------
** กลับGmมาเดียวดายไม่D7มีใครเลยสักGmคน      Cm          D7       
สู่คGmวามเป็นจริงที่เFธอไม่เคยจะBbรู้
ควาCmมหวังที่D7มี  คือGmฝันคือคFอยเEdimฝ้าดู   
ว่าCmคงจะมีอีกครั้D7งนึง
ที่เธอGmผ่านม(G7  Am7  Bb)
Instru :Cm F7Bb EbCmF G
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Cmคงจะมีอีกครั้งD7นึง ที่เธอGmผ่าน  มCmา         D7          Gm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ความทรงจำ คอร์ด Bird ธงไชย

เธอรู้ใช่ไหมฉันมีชีวิตเพื่อใคร
และรู้ใช่ไหมเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้
ก็เพราะรักเธอ รักทั้งหัวใจที่มี
ไม่เคยมีวันที่ดี เมื่อเธอจากไป
เมื่อความทรงจำครั้งหนึ่ง กลับมาเหมือนเดิม
แต่งเติมคืนวันที่มันได้เคยขาดหาย
ที่เห็นน้ำตา มันไหลเพราะความชื่นใจ
แต่ก็รู้ว่าคงซึ้งใจได้เพียงไม่นาน

* แค่ผ่านมาพบกัน แค่หลับและฝันไป
แล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือน ๆ เดิม
แค่ผ่านมาพบกัน บังเอิญมาพบกัน
แค่ไม่นาน แล้วก็คง ต้องจากไป

** กลับมาเดียวดายไม่มีใครเลยสักคน
สู่ความเป็นจริงที่เธอไม่เคยจะรู้
ความหวังที่มี คือฝันคือคอยเฝ้าดู
ว่าคงจะมีอีกครั้งนึง ที่เธอผ่านมา

(ซ้ำ *, **)

คงจะมีอีกครั้งนึง ที่เธอผ่านมา