เจ้าสาวที่กลัวฝน คอร์ด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

คอร์ดเพลง เจ้าสาวที่กลัวฝน ของ เต๋อ เรวัต พุทธินันท์ และเนื้อร้องคำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์, ทำนอง/เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล

หากเธอคิด พบรักที่ชื่นฉ่ำ อย่ามัวทำตัวเองมืดมน อย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำ อย่ามัวทำตามความคิดเดิม ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • EChord Guitar E
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • F/AChord Guitar F/A
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง เจ้าสาวที่กลัวฝน เต๋อ เรวัต พุทธินันท์. And lyrics with chords guitar C#m,G#m,A,B,E,F#m,F#,C,Em,D/F#,G,D

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :C#mG#mC#mG#mABเหตุอันEใด พอความรักF#mเธอเริ่มต้น
  AชายทุกคนหลีกไBกล
เหตุอันEใด เธอเคยคิF#mดดูหรือไม่
  Aใครล้อมกรอบตัวเEอง------------------------ตั้งข้อC#mแม้ รักเสียG#mมากมาย จะมีC#mชายใดเป็นได้G#mดัง
  เช่นกฎC#mเกณฑ์ เธอวางไG#mว้ใครบ้าง
จะมีC#mทาง  เป็นชายของF#เธอ เธอเห็นใAคร
  ไยถึงต้องหลBอกตัวเอง------------------------Eใจเธอเอง คิดF#mกลัวทุกอย่าง
บางครั้งเAธอเต็มใจแต่กBลัว
เปรียบเธอเEป็นคนกลัวฝF#mนที่เย็นฉ่ำ
  กลัวฝนAทำเธอเปียกปอนไE------------------------
* หากเธC#mอคิด พบรักที่G#mชื่นฉ่ำ
อย่ามัวC#mทำตัวเองมืG#mดมน 
อย่ากลัวC#mฝนเพราะฝนนั้G#mนเย็นฉ่ำ
อย่ามัวC#mทำตามความคิดF#เดิม    (G#m)   
 ( ลองคิดAดู ลองหาทางBสู้กับฝน )
Instru :EF#mAB
** Eท้องฟ้าใสยามF#mฝนซา 
เปียกปAอนกันมา กลับแBห้งไป
Eวามรักนั้นต้องF#mมั่นใจ  ฝากAใจให้CรักชักBนำ
Instru :Em D/F#G D/F#Em DCD CB
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :EF#mAB
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. *, 
 4. *
 5.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เจ้าสาวที่กลัวฝน คอร์ด เต๋อ เรวัต พุทธินันท์

เหตุอันใด พอความรักเธอเริ่มต้น
ชายทุกคนหลีกไกล
เหตุอันใด เธอเคยคิดดูหรือไม่
ใครล้อมกรอบตัวเอง

ตั้งข้อแม้ รักเสียมากมาย
จะมีชายใดเป็นได้ดัง
เช่นกฎเกณฑ์ เธอวางไว้ใครบ้าง
จะมีทาง เป็นชายของเธอ
เธอเห็นใคร ไยถึงต้องหลอกตัวเอง

ใจเธอเอง คิดกลัวทุกอย่าง
บางครั้งเธอเต็มใจแต่กลัว
เปรียบเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นฉ่ำ
กลัวฝนทำเธอเปียกปอนไป

* หากเธอคิด พบรักที่ชื่นฉ่ำ
อย่ามัวทำตัวเองมืดมน
อย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำ
อย่ามัวทำตามความคิดเดิม
(ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝน)

** ท้องฟ้าใสยามฝนซา เปียกปอนกันมา
กลับแห้งไป ความรักนั้นต้องมั่นใจ
ฝากใจให้รักชักนำ

(ซ้ำ *, **, *, *)