ลูกสาวผู้การ คอร์ด ไมค์ ภิรมย์พร

คอร์ดเพลง ลูกสาวผู้การ ของ ไมค์ ภิรมย์พร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง, อัลบั้ม : ลูกทุ่ง คู่บ้านคู่เมือง ไมค์ ภิรมย์พร

โปรดเมตตา ผมเถิดหนาท่านผู้กํากับ เฝ้าครุ่นคิด จนนอนไม่หลับ นอนไม่หลับ เพราะความฟุ้งซ่าน ไม่กล้าเผย ขอเป็นเขยของท่านผู้การ เงินเดือนน้อย ด้อยทั้งการงาน
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง ลูกสาวผู้การ ไมค์ ภิรมย์พร. And lyrics with chords guitar C,G,Dm,Am,F

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CGDm GCเกิดมาCจน ทุกข์เหลือGทนหนอพลAmตํารวจ
เรื่องศักดิ์Cศรี ไม่มีโอ้Fอวด พลตําCรวจ ผู้น้อยด้อยขั้น
กลุ้มใจCนัก ผมหลงรักลูกสาวนายพัน
เธอเดินผ่าน ป้อมยามทุกวัน เก็บไDmปฝันถึง จนGงมงาย------------------------แปลกจริงCเออ ผมรักเGธอแล้วไม่กล้Amาบอก
พ่อเธอCรู้ กลัวโดนไล่Fออก
กลัวโดนCออก เอาเสียง่ายง่าย
ได้แต่ผCวา เรามีFค่าแค่เพียงเม็ดทGราย
บังอAmาจรัก ลูกสาวเจ้าCนาย โชคจะร้าย แล้วสิหนอเรา------------------------อยู่ป้อมDmยาม ได้แต่มองจ้องเธอทุกCครา
เมื่อไรหนอ เธอจะผ่านFมา ได้เห็นGหน้า
พอให้คCลายเหงา นั่งฝันจนเCพ้อ โถนี่เDmธอจะรู้หรือAmเปล่า
พลตํารCวจ ผู้น้อยอย่างFเรา  หลงรักเจ้า ลูกสาวผู้กาG------------------------
* โปรดเมตCตา ผมเถิดGหนาท่านผู้กําAmกับ
  เฝ้าครุ่นCคิด จนนอนไม่หFลับ นอนไม่หAmลับ
เพราะความฟุ้งCซ่าน ไม่กล้าเCผย
  ขอเป็Amนเขย ของท่านผู้Cการ
เงินเดือนน้อย ด้อยทั้งการงาน
ไม่อาAmจหาญ ไปปองดCอกฟ้า
Instru :DmCF GC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :C GC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ลูกสาวผู้การ คอร์ด ไมค์ ภิรมย์พร

เกิดมาจน ทุกข์เหลือทนหนอพลตํารวจ
เรื่องศักดิ์ศรี ไม่มีโอ้อวด พลตํารวจ ผู้น้อยด้อยขั้น
กลุ้มใจนัก ผมหลงรักลูกสาวนายพัน
เธอเดินผ่าน ป้อมยามทุกวัน เก็บไปฝันถึง จนงมงาย

แปลกจริงเออ ผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอก
พ่อเธอรู้ กลัวโดนไล่ออก กลัวโดนออก เอาเสียง่ายง่าย
ได้แต่ผวา เรามีค่าแค่เพียงเม็ดทราย
บังอาจรัก ลูกสาวเจ้านาย โชคจะร้าย แล้วสิหนอเรา

อยู่ป้อมยาม ได้แต่มองจ้องเธอทุกครา
เมื่อไรหนอ เธอจะผ่านมา ได้เห็นหน้า
พอให้คลายเหงา นั่งฝันจนเพ้อ โถนี่เธอจะรู้หรือเปล่า
พลตํารวจ ผู้น้อยอย่างเรา หลงรักเจ้า ลูกสาวผู้การ

* โปรดเมตตา ผมเถิดหนาท่านผู้กํากับ
เฝ้าครุ่นคิด จนนอนไม่หลับ นอนไม่หลับ
เพราะความฟุ้งซ่าน ไม่กล้าเผย
ขอเป็นเขยของท่านผู้การ เงินเดือนน้อย
ด้อยทั้งการงาน ไม่อาจหาญ ไปปองดอกฟ้า

(ซ้ำ *)