ผีบ้าสวนปรุง คอร์ด ประเสริฐ คาเนร์ชั่น

คอร์ดเพลง ผีบ้าสวนปรุง ของ ประเสริฐ คาเนร์ชั่น และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ประเสริฐ คาเนร์ชั่น, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

มีบางครั้งเกยตั้งสติ เหมือนกั๋น ตั้งแล้วมันบ่ โป้นวันบางครั้งรำคาญ อ้ายลองปอก้าย จ่างมันเต๊อะน้อง บ่ข้องบ่ขุ่นหัวใจ๋ คนจ๋นบ่มีความหมาย ปล่อยมันต๋ายไป ไผบ่ถามหา
Dark / Light
  • AmChord Guitar Am
  • CChord Guitar C
  • DmChord Guitar Dm
  • FChord Guitar F
  • GChord Guitar G
  • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ผีบ้าสวนปรุง ประเสริฐ คาเนร์ชั่น. And lyrics with chords guitar F,Dm,C,Gm

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :FDmCF(2 Times)ตั้งแต่วันFนั้นได้ข่าวแจ่มจันทร์ แต่งงานกับเขา
อ้ายเลย เป๋นโศกซึมเศร้า บ่ยอมกิ๋นข้าว กิ๋นน้ำกิ๋นยา
ชอบกิ๋นไGmอติม นั่งผ่จั๊กกิ๊มยิ้มตวยจั๊Dmกก่า
อายุซาวแปดแล้วหFนา เปื้อนฝูงเขาหาว่าบ่าเCต็มเต็ง
ต่อจากวันFนั้นอ้ายเลย เลื่อนขั้นข้ามจั๊นเสียเอง
บางวันบ่ใส่ก๋างเก๋ง จื้อของตัวเอง หลง ๆ ลืม ๆ
ชอบอยู่คนGmเดียวชอบแอ่ว ชอบเตียวเดี๋ยวดีเดี๋ยDmวลืม
เปลี่ยนเป็น เงียบ ๆ ขFรึม ๆ หลง ๆ ลืCม ๆ   ซึม ๆ หาย F------------------------
* มีบางคFรั้ง เกยตั้งสติ เหมือนกั๋น
ตั้งแล้วมันบ่ โป้นวัน บางครั้งรำคาญ อ้ายลองปอDmก้าย
จ่างมันเต๊อะFน้อง บ่ข้องบ่ขุ่นหัDmวใจ๋
  คนจ๋นบ่มีความหFมาย ปล่อยมันต๋ายไป ไผบ่ถาCมหา
------------------------
** แล้วมาวันFนี้อ้ายสบายดี ม่วนอกม่วนDmใจ๋
อ้ายมีเปื้อนฝูงมากมาFย เป๋นกู้อวยชัยแล้วในโฮงยา
เปื้อนฝูงหลายGmคน ต่างก็ตะโกนต้อนฮับอ้ายDmว่า 
วันนี้ดีใจ๋นักหFนา อ้ายมีฉาCยาผีบ้าสวนFปรุง
Instru :FDmCF(2 Times)
  1. ( ซ้ำ  
  2. *, 
  3. **
  4.  )
Outro :FDmCF(2 Times)
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ผีบ้าสวนปรุง คอร์ด ประเสริฐ คาเนร์ชั่น

ตั้งแต่วันนั้นได้ข่าวแจ่มจันทร์ แต่งงานกับเขา
อ้ายเลย เป๋นโศกซึมเศร้า บ่ยอมกิ๋นข้าว กิ๋นน้ำกิ๋นยา
ชอบกิ๋นไอติม นั่งผ่จั๊กกิ๊มยิ้มตวยจั๊กก่า
อายุซาวแปดแล้วหนา เปื้อนฝูงเขาหาว่าบ่าเต็มเต็ง
ต่อจากวันนั้นอ้ายเลย เลื่อนขั้นข้ามจั๊นเสียเอง
บางวันบ่ใส่ก๋างเก๋ง จื้อของตัวเองหลง ๆลืม ๆ
ชอบอยู่คนเดียวชอบแอ่ว ชอบเตียวเดี๋ยวดีเดี๋ยวลืม
เปลี่ยนเป็นเงียบ ๆ ขรึม ๆ หลง ๆ ลืม ๆ ซึม ๆ หาย ๆ

* มีบางครั้งเกยตั้งสติ เหมือนกั๋น
ตั้งแล้วมันบ่ โป้นวันบางครั้งรำคาญ อ้ายลองปอก้าย
จ่างมันเต๊อะน้อง บ่ข้องบ่ขุ่นหัวใจ๋
คนจ๋นบ่มีความหมาย ปล่อยมันต๋ายไป ไผบ่ถามหา

** แล้วมาวันนี้อ้ายสบายดี ม่วนอกม่วนใจ๋
อ้ายมีเปื้อนฝูงมากมาย เป๋นกู้อวยชัยแล้วในโฮงยา
เปื้อนฝูงหลายคนต่าง ก็ตะโกนต้อนฮับอ้ายว่า
วันนี้ดีใจ๋นักหนา อ้ายมีฉายาผีบ้าสวนปรุง

(ซ้ำ *, **)