ฟั่นเฟือน คอร์ด พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

คอร์ดเพลง ฟั่นเฟือน ของ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยรักใคร ไม่อยากรู้ว่าเคย เคยถูกใคร หลอกจนเสียคนอย่างนี้ ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยนอนร้องไห้

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
คอร์ดเพลง ฟั่นเฟือน พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง. And lyrics with chords guitar G,C,D,Am,G7,Em

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GGCDGGC DGDจากคGรั้งเราเคยมีกัน  อยู่ ๆ ก็พCลัน มาทิ้งกันAmไป
เจ็บDช้ำเธอทำกันลงได้ หักอกห้ามGใจไม่เคยลืมลง
เจ็บGนี้มันแรงเกินตัว เรื่องราวในCหัว มันตามมันเAmตือน
จะพDร้อมจะยอมฟั่นเฟือน
  สติเลอะเGลือน ถ้าลืมได้G7ลง------------------------
* ไม่อยากรู้ว่าตัวCเองเป็นใคร 
D ไม่อยากรู้ว่าเGคยรักใคร
Em ไม่อยากรู้ว่าเCคย เคยถูกใคDร 
หลอกจนเสียGคนอย่างG7นี้
ไม่อยากรู้ว่าตัวเCองเป็นใคDร 
ไม่อยากรู้ว่าเคยGนอนร้องไห้
Em ไม่อยากรู้ว่าเCคย เคยให้Dชีวิตใครไป
Instru :GDEmC Dเจ็บGลึกมันจมลงใจ  สลบไCสลไปเลยคงAmดี        
ให้Dฟื้นมาเป็น เป็นคนที่ไม่มีเรื่Gองราว ไม่มีหัวG7ใจ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :GGCAmDDGG7
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Outro :GDEmC D(2 Times)G
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ฟั่นเฟือน คอร์ด พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

จากครั้งเราเคยมีกัน อยู่ ๆ ก็พลัน มาทิ้งกันไป
เจ็บช้ำเธอทำกันลงได้ หักอกห้ามใจไม่เคยลืมลง
เจ็บนี้มันแรงเกินตัว เรื่องราวในหัว มันตามมันเตือน
จะพร้อมจะยอมฟั่นเฟือน สติเลอะเลือน ถ้าลืมได้ลง

* ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยรักใคร
ไม่อยากรู้ว่าเคย เคยถูกใคร หลอกจนเสียคนอย่างนี้
ไม่อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ไม่อยากรู้ว่าเคยนอนร้องไห้
ไม่อยากรู้ว่าเคย เคยให้ชีวิตใครไป

เจ็บลึกมันจมลงใจ สลบไสลไปเลยคงดี
ให้ฟื้นมาเป็น เป็นคนที่ไม่มีเรื่องราว ไม่มีหัวใจ

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)