กอดฉัน คอร์ด หญิง ธิติกานต์

คอร์ดเพลง กอดฉัน ของ หญิง ธิติกานต์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : พรพจน์ อันทนัย, เรียบเรียง : อัครวัฒน์ โชติอมรพันธุ์

กอดฉันให้นาน นานได้ไหม เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็นรัก ก่อนจากกันไป จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • D7Chord Guitar D7
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง กอดฉัน หญิง ธิติกานต์. And lyrics with chords guitar C,E,A,Dm,G,Am,Em,F,D7,Cmaj7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CEADmGCC
* ไม่แพ้Cก็ชนะ ธรรมGดากฎเกณฑ์ 
 เรานั้นAmเป็นผู้เล่น ยอมรับคGวามเป็นจริง
ไม่ต้องCการอย่าฝืน คืนรักเEธอกลับไป
  เจ็บนี้Amไม่โทษใคร ในเมื่อGฉันเลือกเอง
------------------------
**Am รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แEmสนจะทรมาน
Fขาคือปัจจุบัน
  ส่วนฉันนั้นเGป็นอดีต Fฮื้อ ฮือ ฮืGอ ฮือ
------------------------
***CอดฉันใEmห้นาน นานได้ไAmหม   
   G  เป็นFสิ่งสุดGท้ายเพื่ออำCลา    
Cไม่รั้งEmเธอไว้นานหรอกAmหนา    G   แค่Fทำเป็นGรัก
ก่อนFจากกันGไป จะDmไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญGญา
Instru :C EmAm GF GC EAmF GC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **, 
 4. ***, 
 5. ***
 6.  )
จะไFม่ร้องไGห้ ให้เห็นน้ำตาOutro :C EAmD7F GCCmaj7
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง กอดฉัน คอร์ด หญิง ธิติกานต์

* ไม่แพ้ก็ชนะ ธรรมดากฎเกณฑ์
เรานั้นเป็นผู้เล่น ยอมรับความเป็นจริง
ไม่ต้องการอย่าฝืน คืนรักเธอกลับไป
เจ็บนี้ไม่โทษใคร ในเมื่อฉันเลือกเอง

** รู้ว่าต้องตัดใจ ทั้งที่แสนจะทรมาน เขาคือปัจจุบัน
ส่วนฉันนั้นเป็นอดีต ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ

*** กอดฉันให้นาน นานได้ไหม
เป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลา
ไม่รั้งเธอไว้นานหรอกหนา แค่ทำเป็นรัก
ก่อนจากกันไป จะไม่ร้องไห้ ฉันขอสัญญา

(ซ้ำ *, **, ***, ***)

จะไม่ร้องไห้ให้เห็นน้ำตา