คอร์ดเพลง และ เนื้อร้อง ของศิลปินที่ขึ้นดัวย ช

 1. ช.เชษฐ์
 2. ชนัล ปฐมวงศ์
 3. ชบา
 4. ชมพู ฟรุตตี้
 5. ชมพู ไพรวัลย์
 6. ชมพู่ อารยา
 7. ชมพู่-ทับทิม
 8. ชมลีลาส
 9. ชรัส เฟื่องอารมณ์
 10. ชรินทร์ นันทนาคร
 11. ชลธี ธารทอง
 12. ชวัลวิทย์ สีหเดชรุ่งชัย
หน้า 1/7