คอร์ดเพลง รักแล้งเดือนห้า - สายัณห์ สัญญา

รักแล้งเดือนห้า คอร์ดเริ่มต้น Fm, Bbm, Eb, G#, Cm..,ย่างเข้าเดือนห้า ท้องฟ้า… แห้งแล้งเมฆลอย ผืนนาก็คอย น้ำฝนจะร่อยร่วงหล่นเรียงราย ดั่งหนุ่มคอยสาว เห็นทีจะเศร้าใจตาย น้องช่างใจร้าย หยามหัวใจชายทิ้งได้ลงคอ

-
-
ดูตารางคอร์ด
เนื้อเพลง รักแล้งเดือนห้า ของ สายัณห์ สัญญา ที่มีคอร์ดกีต้าร์ Fm,Bbm,Eb,G#,Cm
-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง รักแล้งเดือนห้า ของ สายัณห์ สัญญา

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : -, ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ย่างเข้าเดือนห้า น้ำท่า ก็แห้งขอดคลอง
เมื่อยามได้มอง ผืนนาเป็นร่อง แยกแตกระแหง
ต้นหญ้าสดเขียว ก็พลันแห้งเหี่ยว กรอบแดง
ผืนนา หน้าแล้ง
เหมือนดวงใจแห้ง แยกแตกเป็นแผล…
ย่างเข้าเดือนห้า แก้วตาคู่รักเปลี่ยนใจ
รู้ใหมว่าใคร เฝ้าครวญหวนไห้ จิตใจปรวนแปร
สิ้นความสดใส นั่งซึมขรึมใต้ต้นแค
เหมือนคนพ่ายแพ้
หัวใจเป็นแผล รักเศร้าระบม
-
ลืม… หมดสิ้น รสรักเก่า
น้องลืมร่มเงา ใต้ต้นสะเดา และซุ้มลั่นทม
น้ำแห้งเดือนห้า น้องก็หนีหน้า ไปตามสายลม
ทิ้งไว้ เพียงกลีบลั่นทม ให้มันเฉาแห้ง เหี่ยวตาย…
-
* ย่างเข้าเดือนห้า ท้องฟ้า… แห้งแล้งเมฆลอย
ผืนนาก็คอย น้ำฝนจะร่อย ร่วงหล่นเรียงราย
ดั่งหนุ่มคอยสาว เห็นทีจะเศร้าใจตาย
น้องช่างใจร้าย หยามหัวใจชาย ทิ้งได้ลงคอ
(ซ้ำ *)
§รักแล้งเดือนห้า เนื้อเพลง
-