คอร์ดเพลง สู้ให้โลกรู้ - ชายระวีร์

เราเคยผิดหวัง และเสียใจมากมายกับฝันที่เราหวังไว้ เดินมันต่อไปก้าวไปบนเส้นทาง จงสู้จงฝ่าฟันไปมีอะไร ที่ท้อแท้ อย่ายอม…แพ้พ่ายให้ได้รู้ว่าเรานั้นสู้กันมาเ...

-
คอร์ดเพลง สู้ให้โลกรู้ ของ ชายระวีร์, เนื้อเพลง สู้ให้โลกรู้ ที่มีคอร์ดกีต้าร์, Lyrics with chords guitar
-แชร์คอร์ด

เนื้อเพลง สู้ให้โลกรู้ ของ ชายระวีร์

ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เราเคยผิดหวัง และเสียใจมากมาย  
กับฝันที่เราหวังไว้   เดินมันต่อไป 
ก้าวไปบนเส้นทาง  จงสู้จงฝ่าฟันไป
มีอะไร ที่ท้อแท้ อย่ายอม…แพ้พ่าย
ให้ได้รู้ว่าเรานั้นสู้กันมาเพียงใด
ให้โลกรู้ว่าเรานั้นสู้สุด ๆ แค่ไหน
หนทางจะแสนไกล ก้าวไป…สู้ต่อไป
เกิดเป็นคนไม่ต้องกลัว กับความเสียใจ
จงสู้ยืนหยัดอย่างเข้มแข็ง  ด้วยดวงใจที่ยืดมั่น 
ศรัทธาที่แข็งแกร่ง  จงเดิน…ตามฝันไป
มีอะไร ที่ท้อแท้ อย่ายอม…แพ้พ่าย  ให้ได้รู้ว่าเรานั้นสู้กันมาเพียงใด
ให้โลกรู้ว่าเรานั้นสู้สุด ๆ แค่ไหน  หนทางจะแสนไกล  ก้าวไป  
ให้ได้รู้ว่าเรานั้นสู้กันมาเพียงใด  ให้โลกรู้ว่าเรานั้นสู้สุด ๆ แคไหน
หนทางจะแสนไกล ก้าวไป…สู้ต่อ
§สู้ให้โลกรู้ เนื้อเพลง