คอร์ดเพลง ปล่อย

คอร์ดเพลง ปล่อย - THE389
ปล่อย - THE389 - Chordsmelody.com

เนื้อร้อง ปล่อย - THE389

ไขว่คว้า ตามหา ครอบครอง  เสาะหา สิ่งนั้น เพื่อได้มา  เหนื่อยไหม ลองถาม ใจดู  อยู่เฉย หยุดนิ่ง ควรปล่อยวาง  อาจสมดังเจตนา คง คงจะได้ทุกอย่าง  อาจสมดังเจตนา เธอ เธอคงได้ทุกอย่าง  ปล่อยตัว ลองปล่อยใจ ให้ว่างเปล่า  ปล่อยตัว ลองปล่อยใจ ให้ว่างเปล่า  ปล่อยตัว ลองปล่อยใจ ให้ว่างเปล่า  เราจะพบเส้นทางสงบ  ที่ที่มีแค่เพียง ที่ที่มีแค่เพียงเรา ที่ที่มีแค่เพียงเขา  ที่ที่มีแค่เพียง ที่ที่มีแค่เพียงเธอ ที่ที่มีแค่เพียงฉัน  แค่เพียงฉัน...แค่ฉัน...