คอร์ด Bb13 จับยังไง ตารางคอร์ด

รูปแบบการจับคอร์ด Bb13 หรือ คอร์ด A#

รูปภาพคอร์ด Bb13

Chord Info

Details
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed. The string 4 (D) is left open. &
Structure
-
Note
xorF,Bb,D,Ab,C,G
Important
-
Chord Name
Bb13 (Bb1313)

การจับคอร์ด Bb13 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Bb13 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bb13 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Bb13 ในรูปแบบที่ 3

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Bb13

คอร์ดอูคูเลเล่ Bb13คอร์ดอูคูเลเล่ Bb13คอร์ดอูคูเลเล่ Bb13คอร์ดอูคูเลเล่ Bb13
ฝึกจับคอร์ด Bb13, เทคนิคจับคอร์ด Bb13, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb13, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด ทาบ