คอร์ด Bb3 (Power) จับยังไง ฝึกจับคอร์ด

Chord Info

Details
Bb3 power chord's notes: Bb and D.
The string 4 (D) is left open.
The Bb3 power chord is a major third interval consisting of only two notes: the root (Bb) and the major third (D). It's not used as often as the classic power chord, due to the less pleasant distortioned sound.
Structure
-
Note
-
Important
-
Chord Name
Bb3 (Bb3 Power)

การจับคอร์ด Bb3 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Bb3 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bb3 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Bb3 ในรูปแบบที่ 3
ฝึดคอร์ด Bb3 ง่าย ๆ, คอร์ด Bb3 ทั้งหมด, การจับคอร์ดอูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, ฝึกคอร์ดอูคูเลเล่