คอร์ด Bb7 จับยังไง ในแบบต่าง ๆ

Dark / Light

Chord : Bb7 / A#7

รูปภาพคอร์ด Bb7
การจับคอร์ด Bb7 ในรูปแบบอื่น ๆการจับคอร์ด Bb7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Bb7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Bb7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Bb7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ด Bb7 ในรูปแบบที่ 5
DetailsThis chord is played by placing a barre on fret one with your index finger. The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
StructureR-3-5-m7,R = Bb,Bb + major interval = D (scale degree = 3rd),D + minor interval = F (scale degree = 5th),F + minor interval = Ab (scale degree = minor 7th)
NotexorF,Bb,F,Ab,D,F
ImportantFrequently used
Chord NameBb7
คอร์ด Bb7 อูคูเลเล่การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb7 ในรูปแบบที่ 4การจับคอร์ดอูคูเลเล่ Bb7 ในรูปแบบต่าง ๆ
ป้ายกำกับ: การจับคอร์ดกีต้าร์ Bb7, วิธีจับคอร์ด Bb7 อูคูเลเล่, คอร์ด Bb7 จับยังไง, ฝึกจับคอร์ด Bb7, คอร์ด Bb7 นอก