คอร์ด Em3 (Power) จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

รูปแบบการจับคอร์ด Em3

รูปภาพคอร์ด Em3

Chord Info

Details
Em3 power chord's notes: E and G.
The string 3 (G) is left open.
The Em3 power chord is a minor third interval consisting of only two notes: the root (E) and the minor third (G). It's not used as often as the classic power chord, due to its less pleasant distortioned sound.
Structure
-
Note
E G
Important
-
Chord Name
Em3 (Em3 Power)

การจับคอร์ด Em3 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Em3 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Em3 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Em3 ในรูปแบบที่ 3
วิธีจับคอร์ด Em3 , จับคอร์ด Em3 ง่าย ๆ, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Em3, จับคอร์ด Em3 กีต้าร์, ฝึกจับคอร์ด ทาบ