คอร์ดกีต้าร์ : Ab9sus2

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ab9sus2

คอร์ด Ab9sus2 ทั้งหมด
Ab9sus2
This chord is played start on fret 3 Ninth chord with the 3rd replaced by the 2nd. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ab9sus2 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ab9sus2 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด Ab9sus2 กีต้าร์เรียนจับคอร์ด Ab9sus2จับคอร์ด Ab9sus2 ง่าย ๆการจับคอร์ดกีต้าร์ Ab9sus2ฝึกจับคอร์ด Ab9sus2วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Ab9sus2

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม