คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Am

ฝึกจับคอร์ด Am
Am
The guitar strings 5(A) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 1 Basic minor triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Am โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Am ในรูปแบบอื่น

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Amคอร์ด Am ในฝึกคอร์ด ทาบ Amคอร์ด Am ในวิธีจับคอร์ด Am คอร์ด Am กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5
Interval structure: R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + major interval = E (scale degree = 5th)
Scale A minor: Am Bdim C Dm Em F G E E7 Gdim
Note: A, E, A, C, E
Step: 1-b3-51(A), b3(C), 5(E)
Alternative names: Amin, A, -(La-minor, A-moll)
Level: Rookie
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์