คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Am7b5

วิธีการจับคอร์ด Am7b5
Am7b5
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The string 5 (A) is left open. This chord is played start on fret 1 Diminished chord with a minor 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Am7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Am7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Am7b5 ในการจับคอร์ด Am7b5คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Am7b5คอร์ด Am7b5 ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด Am7b5การจับคอร์ด Am7b5 กีต้าร์
Scale structure: R-m3-m5-m7
Interval structure: R = A
A + minor interval = C (scale degree = minor 3rd)
C + minor interval = Eb (scale degree = flat/diminished 5th)
Eb + major interval = G (scale degree = 7th)
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, Eb, A, C, G
Step: 1-b3-b5-b71(A), b3(C), b5(D#/Eb), b7(G)
Alternative names: Am7-5, A-#2013266168, -Am7b5, A-7b5, Amin7-5-and-Amin7b5-See-also, Adim-and-Adim7
Level: Advanced
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์