คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Amaj9

คอร์ด Amaj9 ทาบ
Amaj9
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
The string 5 (A) is left open. This chord is played start on fret 2 Is maj7 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Amaj9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Amaj9 ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ด Amaj9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Amaj9เว็บคอร์ดกีต้าร์ Amaj9คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Amaj9คอร์ด Amaj9 ทั้งหมดวิธีจับคอร์ด Amaj9 กีต้าร์
Scale structure: R-3-5-7-9
Interval structure: R = A
A + major interval = Db (scale degree = 3rd)
Db + minor interval = E (scale degree = 5th)
E + major interval = Ab (scale degree = 7th)
Ab + minor interval = B (scale degree = 9th)
Scale A: A Bm C#m D E F#m Abdim
Note: A, E, B, C#, G#
Step: 1-3-5-7-91(A), 3(C#/Db), 5(E), 7(G#/Ab), 9(B)
Alternative names: Amaj9, AM9, Amaj7(9)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์