คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bb7sus4

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bb7sus4
Bb7sus4
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed. This chord is played start on fret 1 Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bb7sus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bb7sus4 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Bb7sus4 ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bb7sus4คอร์ด Bb7sus4 ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Bb7sus4การจับคอร์ดกีต้าร์ Bb7sus4คอร์ด Bb7sus4 ทาบ
Scale structure: R-4-5-m7
Interval structure:
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, F, Ab, Eb, F
Step: 1-4-5-b71(A#/Bb), 4(D#/Eb), 5(F), b7(G#/Ab)
Alternative names: Bb7sus, Bb7sus4
Level: Advanced
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์