คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bbsus4

คอร์ด Bbsus4 ทั้งหมด
Bbsus4
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bbsus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bbsus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bbsus4 ในเรียนจับคอร์ด Bbsus4ฝึกจับคอร์ด Bbsus4คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Bbsus4ตารางคอร์ดกีต้าร์ Bbsus4วิธีจับคอร์ด Bbsus4 กีต้าร์
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, F, Bb, Eb, F
Step: 1-4-51(A#/Bb), 4(D#/Eb), 5(F)
Alternative names: Bbsus, Bbsus4

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์