คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#+5

ฝึกจับคอร์ด C#+5
C#+5
You must leave out the 6th and 1st strings. This chord is played start on fret 2 Basic augmented triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#+5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#+5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง C#+5คอร์ด C#+5 จับยังไงวิธีจับคอร์ด C#+5 ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#+5ฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีการจับคอร์ด C#+5
Scale structure: R-3-m6
Interval structure: R = Db
Db + major interval = F (scale degree = 3rd)
F + major interval = A (scale degree = sharp/augmented 5th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, E#, Gx, C#
Step: 1-3-#51(C#/Db), 3(E#/F), #5(Gx/A)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์