คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#9

จับคอร์ด C#9 ง่าย ๆ
C#9
Two notes - G# (on the sixth string) and G# (on the first string) - are optional.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#9 ในจับคอร์ด C#9 ง่าย ๆฝึกคอร์ดกีต้าร์ C#9วิธีการจับคอร์ด C#9การจับคอร์ด C#9จับคอร์ด C#9
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: x or G#, C#, E#, B, D#, x or G#
Step: 1-3-(5)-b7-91(C#/Db), 3(E#/F), 5(G#/Ab), b7(B), 9(D#/Eb)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์