คอร์ดกีต้าร์ : C#sus2

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#sus2

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#sus2
C#sus2
Chord C#sus2 You should not play the 6th string. C#sus2 - C# suspended 2nd guitar chord is often noted with non-standard names like C#5add2, C#2(no3) or C#2. Sometimes it"s referred to as C#add9(no3).
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#sus2 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#sus2 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#sus2จับคอร์ด C#sus2คอร์ด C#sus2 ในฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง C#sus2ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ C#sus2ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ C#sus2