คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cm9-Eb

การจับคอร์ด Cm9-Eb กีต้าร์
Cm9-Eb
This chord is played start on fret 8
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cm9-Eb โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cm9-Eb ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ด Cm9-Ebเว็บคอร์ดกีต้าร์ Cm9-Ebการจับคอร์ด Cm9-Eb กีต้าร์จับคอร์ด Cm9-Ebฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Cm9-Ebคอร์ด Cm9-Eb ทั้งหมด
Scale structure: R-2-m3-5-7
Interval structure:
Note: C D Eb G B
Alternative names: Cm(maj7/9), -Cm(+7/9), -Cm(maj7)-add2, -Cm(+7)-add2, -Cm(maj7)-add9, -Cm(+7)-add9

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์