คอร์ดกีต้าร์ : Cmajor7-add6

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cmajor7-add6

วิธีจับคอร์ด Cmajor7-add6 ง่าย ๆ
Cmajor7-add6
This chord is played start on fret 3
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cmajor7-add6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cmajor7-add6 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด ทาบคอร์ด Cmajor7-add6 ทั้งหมดคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Cmajor7-add6คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Cmajor7-add6วิธีจับคอร์ด Cmajor7-add6 ง่าย ๆวิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Cmajor7-add6