คอร์ดกีต้าร์ : Dbadd9-no3

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dbadd9-no3

คอร์ด Dbadd9-no3 ทาบ
Dbadd9-no3
Chord Dbadd9(no3) You should not play the 6th string. Dbadd9(no3) - (Db major added 9th with no 3rd) guitar chord is similar to Dbsus2. Depending on the position of the added note, the name Dbsus2 is preferred. See also:Db2
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dbadd9-no3 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dbadd9-no3 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Dbadd9-no3 ฝึกจับคอร์ด Dbadd9-no3ตารางคอร์ดกีต้าร์ Dbadd9-no3จับคอร์ด Dbadd9-no3 ง่าย ๆฝึกคอร์ดกีต้าร์ Dbadd9-no3คอร์ด Dbadd9-no3 ทั้งหมด

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม