คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dm(maj7)

การจับคอร์ด Dm(maj7)
Dm(maj7)
This chord is played start on fret 1 Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dm(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dm(maj7) ในรูปแบบอื่น

เทคนิคจับคอร์ด Dm(maj7)ฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีจับคอร์ด Dm(maj7) ง่าย ๆคอร์ดกีต้าร์โปร่ง Dm(maj7)วิธีจับคอร์ด Dm(maj7) คอร์ด Dm(maj7) นอก
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = D
D + minor interval = F (scale degree = minor 3rd)
F + major interval = A (scale degree = 5th)
A + major interval = Db (scale degree = 7th)
Note: D F A Db
Alternative names: Dm(M7), Dmin(Maj7), Dm(+7), D-(M7), Dm(addM7), Dm(add7), Dmin(addM7), Dmin(+7), Dmin(add7)
Level: Rookie
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์