คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Eb7+5

วิธีการจับคอร์ด Eb7+5
Eb7+5
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb7+5 - Eb(D#) dominant 7th sharp fifth guitar chord's
Alternative names: Eb+7, Eb7(#5), Eb7maj5
Steps This chord is played start on fret 1 Augmented chord with a minor 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Eb7+5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Eb7+5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Eb7+5 ทั้งหมดวิธีจับคอร์ด Eb7+5 คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Eb7+5วิธีจับคอร์ด Eb7+5 ง่าย ๆคอร์ด Eb7+5 ทาบ คอร์ด Eb7+5 ใน
Scale structure: R-3-#5-m7
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + major interval = B (scale degree = sharp/augmented 5th)
B + minor interval = Db (scale degree = minor 7th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, B, Db, G
Step: 1-3-#5-b71(D#/Eb), 3(G), #5(B), b7(C#/Db)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์