คอร์ดกีต้าร์ : Ebsus4-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ebsus4-Power

คอร์ด Ebsus4-Power กีต้าร์
Ebsus4-Power
Ebsus4(p) or Ab5/Eb Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Eb, Ab, (Eb) และ (Ab). โดยสองสายล่างจะเล่นโน๊ตหนึ่งสายหรือสองสายก็ได้ Eb (ในสายที่ 2) และ Ab (ในสายที่ 1) จะได้เสียงที่แตกต่าง Ebsus4(p) มีระยะห่างสองโน๊ต (root และ perfect สายที่ 4). อาจมีให้เห็นในรูปแบบ Ab5/Eb (สลับเล่นเสียงเบสของคอร์ดหลัง) or Eb4.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ebsus4-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ebsus4-Power ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ด ทาบ Ebsus4-Powerฝึดคอร์ด Ebsus4-Power ง่าย ๆจับคอร์ด Ebsus4-Power กีต้าร์คอร์ด Ebsus4-Power จับยังไงคอร์ด Ebsus4-Power ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด ทาบ

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม