คอร์ดกีต้าร์ : Ebsus4

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ebsus4

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Ebsus4
Ebsus4
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) suspended 4th chord's
Alternative names: Ebsus, Ebsus4. This chord is played start on fret 1 Major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ebsus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ebsus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Ebsus4 ทาบ เว็บคอร์ดกีต้าร์ Ebsus4การจับคอร์ด Ebsus4 กีต้าร์คอร์ด Ebsus4 กีต้าร์คอร์ด Ebsus4 ทั้งหมดฝึกจับคอร์ด Ebsus4