คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#7#5

การจับคอร์ด F#7#5
F#7#5
This chord is played start on fret 2 Augmented chord with a minor 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#7#5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#7#5 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ F#7#5วิธีจับคอร์ด F#7#5 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด F#7#5 ง่าย ๆเทคนิคจับคอร์ด F#7#5วิธีจับคอร์ด F#7#5 เทคนิคจับคอร์ด F#7#5
Scale structure: R-3-#5-m7
Interval structure: R = Gb
Gb + major interval = Bb (scale degree = 3rd)
Bb + major interval = D (scale degree = sharp/augmented 5th)
D + minor interval = E (scale degree = minor 7th)
Note: F# A# D E
Alternative names: F#7(+5), F#aug7, F#+7
Level: Advanced
Importance: Rarely used

คอร์ดอื่น ๆ

Bb7 B+5 Abadd9 F#9 D Dbmaj9 C#m7 Fm

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์