คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#m

คอร์ด F#m จับยังไง
F#m
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
This chord is played start on fret 2 Basic minor triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#m โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#m ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง F#mเรียนจับคอร์ด F#mคอร์ด F#m ทาบ จับคอร์ด F#m กีต้าร์การจับคอร์ด F#m กีต้าร์ตารางคอร์ดกีต้าร์ F#m
Scale structure: R-m3-5
Interval structure: R = Gb
Gb + minor interval = A (scale degree = minor 3rd)
A + major interval = Db (scale degree = 5th)
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, C#, F#, A, C#, F#
Step: 1-b3-51(F#/Gb), b3(A), 5(C#/Db)
Alternative names: F#min, F#, -(Fa-diez-minor, F#-moll)
Level: Intermediate
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์