คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#m13

เว็บคอร์ดกีต้าร์ F#m13
F#m13
This chord is played start on fret 2 Minor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th 6th chords are not 7th chords with added 6th.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#m13 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#m13 ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า F#m13วิธีการจับคอร์ด F#m13ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ F#m13คอร์ด F#m13 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีจับคอร์ด F#m13 กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-m7-13
Interval structure:
Note: F# A C# E D#
Alternative names: F#minor13, F#min13, F#m7/13, F#m7(add13), F#-7(add13), F#-7/13, F#min7/13, F#min7(add13), F#m7/6, F#m7(add6), F#-7(add6), F#-7/6, F#min7/6, F#min7(add6)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์