คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#m7

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง F#m7
F#m7
This chord is played by placing a barre on fret 2 with your index finger.
Minor chord with a minor 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F#m7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F#m7 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ F#m7ฝึกจับคอร์ด F#m7การจับคอร์ด F#m7 กีต้าร์คอร์ด F#m7 ในเทคนิคจับคอร์ด F#m7คอร์ด F#m7 ทั้งหมด
Scale structure: R-m3-5-m7
Interval structure: R = Gb
Gb + minor interval = A (scale degree = minor 3rd)
A + major interval = Db (scale degree = 5th)
Db + minor interval = E (scale degree = minor 7th)
Note: F# A C# E
Alternative names: F#min7, F#-7
Level: Intermediate
Importance: Frequently used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์