คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด F#

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง F#
F#
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
This chord is played start on fret 2 Basic major triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด F# โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด F# ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด F# การจับคอร์ด F#คอร์ด F# นอกฝึกจับคอร์ด F#ฝึดคอร์ด F# ง่าย ๆการจับคอร์ด F# กีต้าร์
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = Gb
Gb + major interval = Bb (scale degree = 3rd)
Bb + minor interval = Db (scale degree = 5th)
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: F#, C#, F#, A#, C#, F#
Step: 1-3-51(F#/Gb), 3(A#/Bb), 5(C#/Db)
Alternative names: F#M, F#maj, Fa-diez-major, F#-dur, GbM, Gbmaj
Level: Intermediate
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์