คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fdim

คอร์ด Fdim นอก
Fdim
You must leave out the 6th and 5th strings. This chord is played start on fret 1 Basic diminished triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fdim โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fdim ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Fdim ทาบ ฝึกคอร์ด ทาบ Fdimตารางคอร์ดกีต้าร์ Fdimฝึกคอร์ดกีต้าร์ Fdimฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Fdimวิธีการจับคอร์ด Fdim
Scale structure: R-m3-m5
Interval structure: R = F
F + minor interval = Ab (scale degree = minor 3rd)
Ab + minor interval = B (scale degree = flat/diminished 5th)
Scale F: F Gm Am Bb C Dm Edim
Note: F, Ab, Cb, F
Step: 1-b3-b51(F), b3(G#/Ab), b5(B/Cb)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์