คอร์ดกีต้าร์ : Fsus4-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Fsus4-Power

ฝึกจับคอร์ด Fsus4-Power
Fsus4-Power
Fsus4(p) or Bb5/F Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต F, Bb, (F) และ (Bb). โดยสองสายล่างจะเล่นโน๊ตหนึ่งสายหรือสองสายก็ได้ F (ในสายที่ 4) และ Bb (ในสายที่ 3) จะได้เสียงที่แตกต่าง Fsus4(p) มีระยะห่างสองโน๊ต (root และ perfect สายที่ 4). อาจมีให้เห็นในรูปแบบ Bb5/F (สลับเล่นเสียงเบสของคอร์ดหลัง) or F4.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Fsus4-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Fsus4-Power ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Fsus4-Powerคอร์ด Fsus4-Power กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด Fsus4-Powerฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Fsus4-Powerฝึดคอร์ด Fsus4-Power ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Fsus4-Power กีต้าร์