คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gb+5

จับคอร์ด Gb+5 ง่าย ๆ
Gb+5
You must leave out the 6th and 5th strings. Gb+5 - Gb augmented triad"s
Alternative names: Gbaug, Gb(#5), Gb+. See Gbaug for more chord voicings. This chord is played start on fret 2 Basic augmented triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gb+5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gb+5 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Gb+5 กีต้าร์การจับคอร์ด Gb+5 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Gb+5ฝึกคอร์ด ทาบ Gb+5ฝึกจับคอร์ด Gb+5วิธีจับคอร์ด Gb+5 ง่าย ๆ
Scale structure: R-3-m6
Interval structure: R = F#
F# + major interval = A# (scale degree = 3rd)
A# + major interval = D (scale degree = sharp/augmented 5th)
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: Gb, Bb, D, Gb
Step: 1-3-#51(F#/Gb), 3(A#/Bb), #5(D)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์