คอร์ดกีต้าร์ : Gb2

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gb2

วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Gb2
Gb2
Chord Gb2 You must leave out the 6th and 5th strings. Observation: Gb2 is not a standard chord symbol, but it"s often used (incorrectly) instead of Gbadd2/Gbadd9 (the chord on this page), or Gbsus2/Gbadd9(no3). Steps
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gb2 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gb2 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Gb2 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Gb2 คอร์ด Gb2 จับยังไงคอร์ด Gb2 ทั้งหมดฝึกคอร์ดกีต้าร์ Gb2คอร์ด Gb2 นอก