คอร์ดกีต้าร์ : Gbsus4

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gbsus4

การจับคอร์ดกีต้าร์ Gbsus4
Gbsus4
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
The note Db on the fifth string is not required, but can be played on the 4th fret if needed.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gbsus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gbsus4 ในรูปแบบอื่น

เทคนิคจับคอร์ด Gbsus4การจับคอร์ดกีต้าร์ Gbsus4ตารางคอร์ดกีต้าร์ Gbsus4ฝึกจับคอร์ด Gbsus4ฝึกคอร์ด ทาบ Gbsus4ฝึกจับคอร์ด Gbsus4

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม