คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gbsus4

คอร์ด Gbsus4 นอก
Gbsus4
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
The note Db on the fifth string is not required, but can be played on the 4th fret if needed.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gbsus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gbsus4 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด Gbsus4ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Gbsus4ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Gbsus4ฝึกคอร์ด ทาบ Gbsus4ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Gbsus4คอร์ด Gbsus4 ทาบ
Scale F# or Gb: F# Abm Bbm B C# Ebm Fdim
Note: Gb, Cb or Db, Gb, Cb, Db, Gb
Step: 1-4-51(F#/Gb), 4(B/Cb), 5(C#/Db)
Alternative names: Gbsus, Gbsus4

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์