คอร์ดกีต้าร์ : Gmajor6

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Gmajor6

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Gmajor6
Gmajor6
This chord is played start on fret 7 Normal major chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Gmajor6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Gmajor6 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Gmajor6จับคอร์ด Gmajor6เทคนิคจับคอร์ด Gmajor6ฝึดคอร์ด Gmajor6 ง่าย ๆเรียนจับคอร์ด Gmajor6วิธีจับคอร์ด Gmajor6

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม